Friday, September 22, 2017

एनसीएलटीच्या आदेशाने फडणीस प्रॉपर्टीजच्या कर्मचा-यांना दिलासा

अखेर पुण्यातीला फडणीस प्रॉपर्टीजच्या कर्मचा-यांना दिलासा मिळाला असून कंपनीकडे थकीत असलेली त्यांची लवकरच मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 

नॅशनल कंपनी लॉ त्रिब्युनलच्या मुंबई खंडपीठाने कंपनीच्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावून कर्मचा-यांची देणी भागवण्याचे आदेश दोन वेगवेगळ्या प्रकरणात दिले आहेत आणि त्यासाठी अंतरिम निराकरण व्यावसायिक ( Interim Resolution Proffessional)   किरण कुंटे यांची नेमणूक केली आहे.


त्याचप्रमाणे जोपर्यंत या कर्मचा-यांची देणी दिली जात नाहीत तोपर्यंत फडणीस प्रॉपर्टीजची कोणतीही मालमता विकण्यास , जप्त करण्यास, हस्तांतरीत करण्यास किंवा इतर कोणत्याही न्यायालायाच्या किंवा लवादाच्या आदेशानुसार तीची विल्हेवाट लावण्यास मनाई करण्यात आली आहे. इन्सॉल्वन्सी आणि बँकरप्टसी कायद्यानुसार किरण कुंटे यांनी सदर कारवाई १८० दिवसात पूर्ण करावयाची आहे.

एकेकाळी डीएसकेंकडे कामाला असणा-या विनय फडणीसना आर्थिक गुंतवणुकीवर जादा व्याजदाराचे आमिष दाखवून नाशिक, पुणे, मुंबई, ठाणे येथील गुंतवणूकदारांना सुमारे ६० कोटी रुपयांची फसवल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता आणि त्यानंतर पोलिसांनी त्यांना अटक केली होती.त्यानंतर त्यांच्यावर महाराष्ट्र गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण या कायद्यानुसार कारवाई करण्यात आली असून सध्या ते तुरुंगात आहेत.विनय फडनीस यांनी आपल्या कर्मचा-यांची पगार थकवल्याने कर्मचा-यांनी नॅशनल कंपनी लॉ त्रिब्युनलकडे धाव घेतली होती आणि फडणीस यांच्याविरूद्ध दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करावी , निराकरण व्यावसायिकाची नियुक्ती करावी आणि आपणास नुकसान भरपाई मिळावी अशाअ मागण्या केल्या होत्या.

दोन वेगवेगळ्या प्रकरणात ही मागणी करण्यात आली होती.

एका प्रकरणात पगार, टीडीएस आणि इतर देणी मिळून सदर रक्कम १,३६,०८,५९५ ( एक कोटी छत्तीस लाख आठ हजार पाचशे पंच्च्यान्नउ रुपये) इतकी तर दुस-या प्रकरणात ती  ७२,६२,९०५ ( बहात्तर लाख बासष्ट हजार नउशे पाच रुपये) इतकी आहे.

Related Stories


Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com